A   Szolnok   Televízió   és   a   Szolnoki   Sportcentrum   meghívják   a   szolnoki   és   a   környékbeli   futókat   egy   barátságos,   vidéki   futóversenyre,   ahol   a résztvevők Szolnok legszebb helyein hódolhatnak kedvenc hobbijuknak.  
inuit 2018
A VERSENY IDŐPONTJA  – 2019. május 25. szombat ONLINE NEVEZÉS VERSENYKÖZPONT, RAJT-CÉL HELYSZÍNE Szolnok, Kossuth tér NEVEZÉSI INFORMÁCIÓK A VERSENY RENDEZŐJE   Szolnok TV Zrt.   és a   Szolnoki Sportcentrum Np. Kft. VÁLASZTHATÓ TÁVOK Félmaraton 14 km 7 km 3 fős félmaraton váltó KATEGÓRIÁK 30 év alattiak 31-45 év között 46- 59 év között 60 év fölött                NEVEZÉSI DÍJAK félmaraton egyéni március 15-ig 4.000 Ft április 15-ig 4.500 Ft május 15-ig 5.000 Ft helyszínen 5.500 Ft félmaraton váltó március 15-ig 7.500 Ft/ csapat április 15-ig 9.000 Ft/ csapat május 15-ig 10.500 Ft/ csapat helyszínen 13.500 Ft/ csapat 14 km március 15-ig 3.500 Ft április 15-ig 4.000 Ft május 15-ig 4.500 Ft helyszínen 5.000 Ft 7km március 15-ig 2.500 Ft április 15-ig 3.000 Ft május 15-ig 3.500 Ft helyszínen 4.500 Ft ELŐNEVEZÉS A versenyre való nevezéssel a versenyző feltétel nélkül elfogadja a verseny szabályait és etikai kódexét. Előre    nevezni    kizárólag    a    ezen    a    linken    keresztül    lehet,    2019.    február    15-től    2019.    május    15-ig .    Előnevezés    esetén    a    nevezési    díjat    banki    átutalással    vagy készpénzbefizetéssel lehet kiegyenlíteni. Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 11745004-20137450  OTP Bank Közleményben mindenképpen adja meg   a nevét, a születési évet, választott távot, pólóméretét és írja rá, hogy Szolnoki Félamaraton. Aki előnevezését leadta, a mindenkori nevezési díjat az adott nevezési határidő lejártáig be kell fizetnie, ellenkező esetben a következő kategória díját számoljuk fel. 2019. május 17. után azokat a regisztrációkat, amihez nem tartozik befizetés, töröljük. RAJTIDŐPONTOK 15.00  – 21 km egyéni és váltó 15.10  – 14 km 15.20  – 7 km ÚTVONAL:        Kossuth    tér-Szapáry    út-Mártírok    útja-Reptár-Tiszaparti    sétány-Tiszavirág    gyaloghíd-Neumann    János    Egyetem Szolnoki kar első parkolójában fordító-Tisza-híd-Béres József sétány-Tiszai hajósok tere-Szapáry út-Kossuth tér. TÉRKÉP HAMAROSAN!! A verseny útvonalát irányjelző táblákkal jelöljük. RAJTCSOMAG, RAJTSZÁM ÉS IDŐMÉRÉS Minden   előnevezett,   illetve   helyszíni   nevező   a   verseny   napján   a   versenyközpontban   tudja   átvenni   rajtcsomagját.   A   rajtszámot   a   verseny   során   végig   jól   láthatóan   a mellkason   kell   viselni.   A   rajtszámot   módosítani,   a   verseny   nevét   és   a   szponzorok   logóit   letakarni   tilos.   A   versenyen   chipes   időmérés   lesz.   A   rajtcsomagokat   2019. május 25-én 9.00-tól 14.00-ig lehet átvenni. VÁLTÓK ÉS VÁLTÓPONTOK A   futók   egy   kijelölt,   lezárt   7   km   hosszú   körön   teljesítik   a   versenyt.   A   váltópont   a   rajtnál   van,   a   Hild   téren.   A   váltóban   versenyző   csapatok   csak   itt   válthatják   le csapattársukat.   Egy   csapattag   csak   egyszer   futhat!   A   futó   csapattársat   görkorcsolyával,   kutyával   és   kerékpárral   nem   lehet   kísérni.   A   pályabírók   felszólítás   nélkül kizárják azt a csapatot, akik ezt megszegik! FRISSÍTŐPONTOK A futás útvonalán három frissítőpontot jelöltünk ki: 0. állomás: a rajtterület közelében 1. állomás: 3,1 km, a Tiszavirág gyaloghíd területén 2. állomás: 5 km, a Tiszaligetben A frissítőpontokra kizárólag látható rajtszámmal léphetnek a futók. DÍJAZÁS 7 km-es táv férfi és női I-III. helyezettjei kategóriánként díjazásban részesülnek 14 km-es táv férfi és női I-III. helyezettjei kategóriánként díjazásban részesülnek Félmaratoni táv férfi és női I-III. helyezettjei kategóriánként díjazásban részesülnek 3 fős maraton váltók: I-III. helyezett csapat díjazásban részesül Minden futó befutáskor emlékérmet kap. ELSŐSEGÉLY A   verseny   időtartama   alatt   egészségügyi   sátor    üzemel   a   versenyiroda   mellett.   E   mellett   a   rendezők   mentőt   biztosítanak   a   rendezvényen.   Minden   résztvevőnek kötelessége kiemelten ügyelni saját, és a többi résztvevő testi épségére, és ha szükséges, segítenie az esetleg balesetet szenvedett sporttársának.   ELLENŐRZŐPONTOK Az   útvonalon   ellenőrzőpontokat   működtetünk,   melyeken   rögzítjük   a   futók   áthaladását.   A   szervezők   fenntartják   a   jogot,   hogy   előre   be   nem   jelentett   helyeken   is ellenőrizzék a futókat.   SZABÁLYOK ÉS TUDNIVALÓK Résztvevő köteles a rendőrség és a Szervező, illetve a képviseletükben eljáró személyek utasításait betartani. Versenyen   részt   vehet   minden   felkészült   futó,   aki   elfogadja   a   versenykiírásban   foglalt   feltételeket   és   tisztában   van   vele,   mire   vállalkozik!   A   szervezők   semmilyen egészségügyi problémáért nem vállalnak felelősséget. Tudomásul   veszem,   hogy   a   Pizza   Sprint   Félmaraton   és   Élményfutás   személyzetével   szembeni   tettlegesség,   köpködés,   trágár   beszéd,   üzenet,   levél   azonnali   kizárást von   maga   után,   továbbá   az   emiatt   kizárt   versenyző   a   Szolnoki   Sportcentrum   Nonprofit   Kft.   által   szervezett   további   eseményre   vonatkozó   nevezése   nem   kerül elfogadásra. Büntetés és kizárás A pályabírók hivatottak betartatni a verseny szabályait és eljárni a következők szerint: Az útvonal levágása – Azonnali kizárás. Tiszteletlen viselkedés (önkéntesekkel vagy futókkal szemben) – Azonnali kizárás az összes Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. által rendezett versenyről. Csalás (járműhasználat, rajtszámcsere) – Azonnali kizárás az összes Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. által rendezett versenyről. Rajtszám letakarása – Azonnali kizárás. Ellenőrzőpont kihagyása – Azonnali kizárás. A verseny hivatalos személyzetének (orvos, pontfőnök, pályabíró, mentő) utasításának megtagadása – Azonnali kizárás A nem rögzített kihágásokban a pályabírók döntenek. Óvás Az   óvást   a   versenyrendező   felé   írásban   kell   benyújtani   5.000   Ft   kíséretében   a   célba   érés   után   1   órán   belül.   Ez   az   összeg   nem   visszatérítendő,   ha   az   óvás alaptalannak bizonyul. Helyszínek és útvonal módosítása, a verseny törlése A   rendezők   fenntartják   a   jogot,   hogy   indokolt   esetben   előzetes   figyelmeztetés   nélkül   módosítsák   az   útvonalat,   elsősegélyhelyek,   ellenőrzőpontok,   frissítőpontok helyét, valamint szélsőséges időjárás miatt módosítsák a rajt idejét, helyét, vagy töröljék a versenyt. Felelősség Bármely a résztvevő felkészületlenségéből, hanyagságából, könnyelműségéből származó balesetekért, károkért a rendezők nem tartoznak felelősséggel. Egyéb szabályok A    sportesemény    helyszínén    bármilyen    kereskedelmi-    és    reklámtevékenység,    vagy    más    futóverseny    népszerűsítése    csak    a    rendezők    előzetes    engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető. A verseny rendezői szervezési okok miatt fenntartják a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozzák, a nevezést bármikor lezárják. A   nevezési   lap   (akár   online,   akár   a   helyszínen)   kitöltése   önkéntes   adatközlés   is.   A   nevező   hozzájárul   ahhoz,   hogy   a   rendezvény   szervezői   a   nevezéskor   megadott adatokat adatbázisukban tárolják. Fotók, videók A   versenyre   való   nevezéssel   a   résztvevő   elfogadja,   hogy   róla   képek,   videók   készülhetnek   a   verseny   során.   Ezekkel   a   képekkel,   videókkal   a   verseny   rendezői rendelkeznek,    azokat    harmadik    személy    rendelkezésére    bocsáthatják.    A    rendezvényről    hang-    és    képfelvétel    csak    a    szervező    előzetes    tájékoztatásával    és beleegyezésével   történhet!   A   katasztrófavédelmi   hatóság   határozata   értelmében   versenyeinken   a   magántulajdonú   drónok   használata   és   működtetése   tilos!   Drónok kizárólag a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. írásos engedélyével működtethetők!
szolnokifelmaraton@gmail.com
Ön a                                       látogató     
 2019. május 25. szombat
Táv
Március 15-ig
Április 15-ig
Május 15-ig
Helyszínen
Félmaraton
4.000 Ft / fő
4.500 Ft / fő
5.000 Ft / fő
5.500 Ft / fő
14 km
3.500 Ft / fő
4.000 Ft / fő
4.500 Ft / fő
5.000 Ft / fő
7 km
2.500 Ft / fő
3.000 Ft / fő
3.500 Ft / fő
4.500 Ft / fő
3 fős váltó
7.500 Ft/csapat
9.000 Ft/csapat
10.500 Ft/csapat
13.500 Ft/csapat